Održana XXXVII sjednica II saziva Senata Prijestonice

Na XXXVII sjednici Senata Prijestonice govorilo se o sljedećim temama:

 

1. Aktivnosti na stvaranju povoljnog investicionog ambijenta za otvaranje novih radnih mjesta u Prijestonici;

2. Informacija o Projektu izgradnje žičare Kotor-Lovćen-Cetinje;

3. Informacija o statusu izmiještanja ikone Filermose;

4. Tekuća pitanja.

Direktor Biznis Centra Cetinje, g-din Luka Jovićević je upoznao članove Senata sa aktivnostima koje već duži niz godina sprovodi Biznis Centar i izrazio očekivanje da će saradnja tog Centra i privrednika iz Prijestonice i dalje ostati na zavidnom nivou.  Direktor je istakao da su podsticajne mjere koje je donijela Prijestonica, kao i usvajanje planskih dokumenata i uspostavljanje biznis zona, snažan iskorak ka afirmaciji preduzetništva Prijestonice i pozvao sve zainteresovane privrednike da se uključe i saznaju što je to što Prijestonica nudi kako bi im olakšala poslovanje. Kao pozitivne primjere investicija koje su nastale u saradnji između Prijestonice i lokalnih privrednika naveo je nekadašnje preduzeće „Košuta“. Istakao je da postoji i jako dobra saradnja sa IRF-om i da su do sada, u saradnji sa njima, milioni eura uloženi u Cetinje.

Bilo je riječi i o projektu „MACCOC“ , a Gradonačelnik, g-din Aleksandar Bogdanović, je naglasio da Prijestonica nije odustala od tog Projekta, već da samo radi na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, koji su glavna prepreka realizaciji ovog projekta. Zaključeno je da treba predložiti Vladi Crne Gore, da kao najveći povjerilac nekadašnjeg preduzeća EI „Obod“, otkupi njegovu imovinu koja bi je koštala 1.700.000 eur, čime bi se stvorili neophodni preduslovi za nastavak realizacije projekta „MACCOC“

Tokom sjednice Senata, Gradonačelnik je informisao članove da je danas objavljen pretkvalifikacioni tender za Projekat izgradnje žičare Kotor-Lovćen-Cetinje, nakon čega će biti izabran uži krug izvođača radova. Tender će biti otvoren do 05. septembra. Riječ je o velikom kompleksu i velikom broju Studija koje je trebalo uraditi, a glavni razlog zbog kojeg se kasnilo sa ovim Projektom je neusvajanje plana posebne namjene nacionalnog parka „Lovćen“, jer se tri godine čekalo da isti dođe u skupštinsku proceduru. Projekat će se raditi po modelu privatno-javnog partnerstva, a finansijska konstrukcija je zatvorena još prije dvije godine. Projekat je ocijenjen kao ekonomski isplativ od strane predstavnika Evropske banke za obnovu i razvoj. Zaključeno je da Senat Prijestonice podržava napore Vlade Crne Gore -  Ministarstva održivog razvoja i turizma i Prijestonice na putu realizacije ovog značajnog projekta.

Na sjednici je biilo riječi i o ikoni Bogorodice Filermose i projektu sanacije i adaptacije  pećine koja se nalazi do cetinjskog Manastira, a za potrebe izložbenog prostora iste. G-đa Maja Ćetković, ispred Uprave za zaštitu kulturnih dobara je naglasila da je Uprava bila od početka uključena u ovaj Projekat i da je u saradnji sa Prijestonicom usaglašeno da isti bude realizovan u dvije faze. Shodno tome, lokalna uprava je napravila idejno rješenje, Projekat koji je skoro dostavljen Upravi na saglasnost i Uprava je dala saglasnost na isti. Druga faza Projekta biće posvećena uređenju pećine za potrebe izložbenog prostora u kojem će se naći neke vrijednosti. Drugi dio priče vezan je za status Bogorodice Filermose koja je 2011.godine dobila status kulturno dobro. U međuvremenu Mitropolija crnogorsko primorska je reagovala na Rješenje Uprave i u toj žalbi se bavila pitanjem vlasništva ikone tako da trenutno ikona Bogorodice Filermose nema status i postupak je u toku. Nešto konkretnije o projektu rekao je i direktor Direkcije za investicije i razvoj Prijestonice, g-din Božidar Božović.

Sjednica Senata je završena u 15:15h.