Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović predsjedavao III sjednicom Senata Prijestonice

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, predsjedavao je III sjednicom Senata Prijestonice, na kojoj je usvojen Godišnji program rada Prijestonice za 2019. Ocijenjeno je da Program oslikava jasnu viziju sprovođenja osnovnih razvojnih prioriteta Prijestonice. 

Predsjednik Đukanović je istakao da su prioriteti realno sagledani i dobro postavljeni posebno imajući u vidu da se radi o prvoj godini mandata lokalne uprave, te da će i u periodu koji predstoji, biti prilike za dalje unapređenje. Predsjednik je kazao da je prioritet rješavanje dugotrajnih problema Prijestonice, poput vodosnabdijevanja, infrastrukture i komunalnog opremanja.

Takođe da je i Programom, kao i strateškim opredjeljenjem države i lokalne vlasti, kvalitetno i usmjereno tretirano pitanje valorizacije zemljišta bivše kompanije Obod, sa jasnom vizijom za operacionalizaciju tog prostora za otvaranje novih preduzeća, investiranje i zapošljavanje građana Cetinja.

Članovi Senata su se saglasili da se sprovođenje Programa mora pratiti redovno i posvećeno, jer se radi o zahtjevnoj agendi, koja će doprinijeti daljem razvoju Cetinja.

U tom kontekstu, potreban je zajednički rad, lokalne i centralne vlasti, uz objedinjavanje svih administrativnih i naučnih kapaciteta u svrhu realizacije zacrtanih ciljeva.