Održana XXXIV sjednica II saziva Senata Prijestonice

Dana 24.04.2017. godine, sa početkom u 12:00h, u Svečanoj Sali Skupštine Prijestonice Cetinje, održana je XXXIV (tridesetčetvrta) sjednica Senata Prijestonice. Tridesetčetvrtu sjednicu Senata sazvao je i otvorio Predsjednik Senata, dr. Milovan Janković.

Za sjednicu Senata bio je predviđen sljedeći dnevni red:

  1. Prijedlog Plana rada Senata Prijestonice za 2017/2018;
  2. Elaborat Radne grupe  o opravdanosti vraćanja državnog statusa štampariji „Obod“ Cetinje, sa propratnim dopisom, na upoznavanje članovima Senata ;
  3. Tekuća pitanja.
Read more