Održana XXIX sjednica II saziva Senata Prijestonice

Dana 31.10.2016. godine, sa početkom u 12:00 h, u Svečanoj Sali Skupštine Prijestonice Cetinje, održana je XXIX (dvadesetdeveta) sjednica Senata Prijestonice. Dvadesetdevetu sjednicu Senata sazvao je i otvorio Predsjednik Senata, dr. Milovan Janković.

Read more

Održana XXVIII sjednica II saziva Senata Prijestonice

Dana 26.09.2016. godine, sa početkom u 12:00 h, u Svečanoj Sali Skupštine Prijestonice Cetinje, održana je XXVIII (dvadesetosma) sjednica Senata Prijestonice. Dvadesetosmu sjednicu Senata sazvao je i otvorio Predsjednik Senata, dr. Milovan Janković.

Read more