Održana XXVIII sjednica II saziva Senata Prijestonice

Dana 26.09.2016. godine, sa početkom u 12:00 h, u Svečanoj Sali Skupštine Prijestonice Cetinje, održana je XXVIII (dvadesetosma) sjednica Senata Prijestonice. Dvadesetosmu sjednicu Senata sazvao je i otvorio Predsjednik Senata, dr. Milovan Janković.

Read more

Održana XXVII sjednica II saziva Senata Prijestonice

Dana 27.07.2016. godine, sa početkom u 12:00 h, u Svečanoj Sali Skupštine Prijestonice Cetinje, održana je XXVII (dvadesetsedma) sjednica Senata Prijestonice. Dvadesetsedmu sjednicu Senata sazvao je i otvorio Predsjednik Senata, dr. Milovan Janković.

Read more