Održana XXIV sjednica II saziva Senata Prijestonice

Dana 25.04.2016. godine, sa početkom u 12:30 h, u Svečanoj Sali Skupštine Prijestonice Cetinje, održana je XXIV (dvadesetčetvrta) sjednica Senata Prijestonice. Dvadesetčetvrtu sjednicu Senata sazvao je i otvorio Predsjednik Senata, dr. Milovan Janković.

Za sjednicu Senata bio je predviđen sljedeći dnevni red:

  1. Prijedlog Plana rada Senata Prijestonice za 2016/2017. godinu;
  2. Tekuća pitanja.

Po prijedlogu članova Senata, odlučeno je da se od naredne sjednice zapisnik radi u kraćoj formi i da se uz isti članovima dostavlja i audio zapis sa sjednice.

Prijedlog Plana rada Senata za 2016/2017 godinu je usvojen, bez izmjena i dopuna.

Sjednica Senata je završena u 14h.

Plan rada Senata 2016-2017