Predsjednik Senata

 

filip vujanovic

 

 

 

 

 

Filip Vujanović

Rođen 1.09.1954. godine u Beogradu.
Crnogorac.
Oženjen, ima troje djece.
Završio je Pravni fakultet u Beogradu 1978. godine.
Ima položen pravosudni ispit.
Prethodno radno angažovanje i državne fuknkcije :
Od marta 1978. do novembra 1980. godine - radio kao pripravnik i stručni saradnik u I Opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu i Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
Od novembra 1980. godine do januara 1981. u Okružnom sudu u Titogradu - kao sekretar Suda.
Od januara 1982. do marta 1993. godine - advokat.
Od marta 1993. do maja 1995. godine - godine ministar pravde u Vladi RCG.
Od maja 1995. do februara 1998. godine - ministar unutrašnjih poslova u Vladi RCG.
Predsjednik Vlade Republike Crne Gore, od 05.02.1998. godine do 05. novembra 2002.godine.
Predsjednik Skupštine Repubilke Crne Gore, od 05. novembra 2002. godine.
Za Predsjednika Republike Crne Gore izabran 11. maja 2003.godine.
Na prvim predsjedničkim izborima u nezavisnoj Crnoj Gori, 06. aprila 2008. godine, izabran je za Predsjednika Crne Gore