Sekretarka Senata

silvana radonjic

 

 

 

 

 

 Silvana Radonjić

Rodjena je 15.12. 1978.godine u Cetinju.

Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u rodnom gradu.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta  Crne Gore u Podgorici.

Ima položen pravosudni ispit.

Posjeduje sertifikat  Vrhovnog suda Crne Gore – Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije o zavrsenoj inicijalnoj edukaciji za buduće sudije i tužioce.

Prethodno radno angažovanje:

Osnovni sud u Cetinju 2007 – 2012 godine:

Prijestonica Cetinje:

Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti 2012 – 2016 godine

Savjetnica Gradonačelnika Prijestonice za pravne poslove 2016 – 2017 godine.